Recent Articles

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szanowni Państwo! Informujemy, że Rada Rynku Pracy dokonała podziału pomiędzy województwa limitów środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019, co pozwala na rozpoczęcie przez województwo…

Read Article →
E-akta- elektronizacja akt pracowniczych

E-akta- elektronizacja akt pracowniczych

Read Article →

Dokumenty niezbędne do egzaminu czeladniczego pracownika młodocianego . Wniosek +klauzula Załączniki:

Read Article →

More Articles