Opłaty za egzamin

Stawka opłaty za egzamin mistrzowski, zgodnie z ustawą o rzemiośle, stanowi 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa GUS. Od 18.01.2019 r. wynosi ona:

Egzamin mistrzowski 1740,52 zł
Egzamin poprawkowy 870,25 zł
Duplikat dyplomu mistrzowskiego (opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu)

Druk wniosku o wydanie duplikatu

26 zł

Dyplom mistrzowski wydawany jest bezpłatnie.

Do dyplomu mistrzowskiego wydawany jest bezpłatnie Suplement Europass.

Legalizacja dyplomu mistrzowskiego odbywa się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego. Za legalizację pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. W 2019 r. opłata ta wynosi 26 zł.

Dyplom mistrzowski należy odebrać osobiście w biurze Izby

może być wydany innej osobie, wskazanej na upoważnieniu  .