Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty do pobrania, związane z zatrudnianiem młodocianych pracowników na praktyczną naukę zawodu

1. umowa z młodocianym

2. załącznik nr 3 do umowy

3. załącznik nr 4 do umowy

4. załącznik nr 5 do umowy