Zakłady Szkolące

zakład szkolący 470

Status zakładu szkolącego może uzyskać każde mikro i małe przedsiębiorstwo. Zakład szkolący posiada liczne uprawnienia, które pomagają w wyszkoleniu kompetentnego pracownika dla własnego zakładu.

Uzyskanie statusu

Firma może uzyskać status zakładu szkolącego jeśli właściciel, współwłaściciel lub osoby w niej zatrudnione posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne, tj.:

  • dyplom mistrza w zawodzie,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego.

Lubuska Izba Rzemieślnicza w Gorzowie Wlkp. umożliwia uzupełnienie wymienionych kwalifikacji w drodze przeprowadzanych egzaminów mistrzowskich i kursów pedagogicznych.

Uprawnienia

Firma szkoląca ma możliwość:

1. W zakresie współpracy z młodocianymi.
  • Zatrudniać młodocianych pracowników w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy w danym zawodzie.
  • Uzyskać refundację wynagrodzeń i składek ZUS za zatrudnionego młodocianego.
  • Otrzymać dofinansowanie kosztów szkolenia po zdanym egzaminie czeladniczym przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej.
 2. W zakresie współpracy z osobami dorosłymi bezrobotnymi
  • Zawierać umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie praktycznej nauki zawodu lub przyuczenia do pracy osób dorosłych bezrobotnych i poszukujących pracy.
  • Otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia praktycznego za każdego uczestnika przygotowania zawodowego.
  • Uzyskać premię po zdanym egzaminie czeladniczym przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej.

Posiadanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej gwarantuje sukces każdej firmy. Zakłady rzemieślnicze posiadają przywilej wyszkolenia przyszłego pracownika od podstaw. Warto zatem uzyskać status zakładu szkolącego. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Prawa i obowiązki mistrza szkolącego

 Podstawowe prawa i obowiązki mistrza szkolącego to: