Wyniki naborów uczestników Projektu

Informacja z dnia 14.02.2022r. – Wyniki I naboru uczestników projektu.

Z przyjemnością prezentujemy listę rankingową uczestników projektu wyłonionych spośród osób, które spełniają kryteria kwalifikowalności i kryteria w ramach projektu ”Młodzi z Powerem do zatrudnienia”.

Projekt „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.