Jak się pokazać światu?

Konkurs, mistrzostwa, puchar, dyplom – jak się pokazać.

 

Najbardziej znaną metodą na pokazanie swoich umiejętności, a tym samym zaprezentowanie własnej osoby, jest udział w konkursie, mistrzostwach. Dzięki udziałowi w tego typu wydarzeniach świat o nas słyszy – nie pozostajemy anonimowi. Nasze ponad przeciętne zdolności zostają zauważone przez „znawców tematu”. To wtedy również nawiązują się nowe przyjaźnie, które to mogą rokować na przyszłe życie zawodowe – jako współzałożyciele nowej firmy.

Każdego Roku w Izbie Rzemiosła I Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.organizowane są konkursy z  wybranej branży rzemieślniczej, a także ze znajomości prawnej ochrony pracy oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Konkursy i mistrzostwa w zasadzie obywają się cyklicznie. Rok rozpoczyna konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie piekarz i cukiernik. Tutaj głównym organizatorem jest Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.

Następnie mają miejsce etapy terenowe konkursów, aby w miesiącach wiosennych mogły odbyć się etapy wojewódzkie, które są przepustką do etapów krajowych. Im większe zaangażowanie uczestników na każdym z etapów – tym większą odczuwają satysfakcję z udziału na konkursie krajowym – tam swoje umiejętności reprezentują najlepsi. Chęć udziału w danym konkursie – mistrzostwach musi najpierw wyrazić sam uczestnik – zainteresowany. Zachęcamy pracodawców zatrudniających młodocianych do „wystawiania swoich czarnych koni”, to Oni są najlepszą reklamą dla każdego mistrza szkolącego, gdyż to właśnie za Jego zasługą, młody pracownik chłonie wiedzę i nabywa umiejętności.

Kolejnymi konkursami w kalendarzu imprez są odpowiednio, konkursy – mistrzostwa w zawodzie fryzjer oraz konkurs BHP.

Inny wspominany konkurs dotyczący Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy składa się z dwóch etapów: Regionalnym i Ogólnokrajowym. W przypadku konkursu na etapie regionalnym odpowiedzialność za niego ponoszą Komisje powołane przez Izby Rzemieślnicze w porozumieniu z Okręgowymi Inspektoratami Pracy. Konkurs odbywa się w formie pisemnej, a na podstawie odpowiedzi uczestników komisja ogłasza wynik i decyduje, czy osoba przechodzi dalej, do etapu  ogólnokrajowego, którego organizatorem są: Związek Rzemiosła Polskiego I Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat pracy. Nagrody w konkursie to dyplom i nagrody rzeczowe. Podstawowym celem konkursu jest  popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wsród uczniów zawodu w rzemiośle.

Wszelkie puchary oraz dyplomy są świetnym potwierdzeniem umiejętności ucznia, które w przyszłości mogą podnosić jego stopień wtajemniczenia w zawodzie jak i zaangażowania w swoją pracę, czy też pokazania prawdziwej pasji, w tym co się robi. Czy może istnieć lepsza droga do spełniania marzeń i kariery zawodowej od tej, która jest  tworzona ciężką pracą i kreatywnością? Warto zadać sobie takie pytanie i z  otwartością, a także z  entuzjazmem  wyruszyć na poszukiwanie nowych wyzwań  podpartych ciekawą formą  własnego rozwoju.

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. wraz z Przedsiębiorcami planuje uruchomić i nanieść do kalendarza, konkursy dla uczniów innych zawodów rzemieślniczych – stolarzy, mechaników pojazdów samochodowych, ślusarzy – tokarzy, etc. wszystko jednak zależy od zainteresowania.

K.C. rybkan