Konkurs BHP 2017

 

W dniu 20.04.2017 r. odbędzie się etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy z zakresu BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp., uprzejmie informuje, że Konkurs dla pracowników młodocianych z zakresu prawnej ochrony pracy i bhp na szczeblu regionalnym (izbowym) odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) w Sali Domu Rzemiosła w Gorzowie Wlkp. ul. Pionierów 1.

Rozpoczęcie konkursu godz. 11:00

Konkurs przeprowadzi komisja w składzie:

  1. Stanisław Koleśnik – Przewodniczący Prezes Izby
  2. Zdzisław Klim – Z-ca Przewodniczącego Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze
  3. Ireneusz Pawlik – Członek Nadinspektor PIP Kierownik Oddziału w Gorzowie Wlkp.
  4. Paulina Domańska – Członek Starszy Specjalista Wydziału Strategii Edukacji Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Dane laureatów konkursu na etapie podstawowym przeprowadzonym w Cechu/ Instytucji prosimy o przesłanie do Izby najpóźniej do dnia 09 kwietnia 2017 r.

W zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko uczestnika Konkursu,
  • rzemiosło, w którym uczestnik konkursu uczy się zawodu oraz rok nauki,
  • nazwę firmy, w której uczy się zawodu,
  • nazwę szkoły, do której uczestnik konkursu uczęszcza.

Wszyscy uczestnicy Konkursu na szczeblu regionalnym (izbowym) rozwiązują pisemny test dotyczący wiadomości z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Do ścisłego finału konkursu kwalifikuje się sześciu uczestników z największa ilością punktów uzyskanych
po rozwiązaniu testu.
Uczestnicy ścisłego finału Konkursu, odpowiadają na pytania ustnie. Koszty przygotowania i podróży uczestników wraz z opiekunem pokrywa właściwa organizacja cechowa.