Wyniki – lokaty 2016

Wyniki – lokaty

Konkurs dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle ze znajomości prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  – 2016 rok

   I.Romanowski Daniel  – cukiernik Cukiernia Olek Gorzów Wlkp.

 II. Zdzitowiecki Eliasz – ślusarz – Teleskop Kostrzyn n/O

III. Białczak Michał – ślusarz – Teleskop Kostrzyn n/O

IV. Łabuziński Patryk – mechanik pojazdów samochodowych –
AUTO BIS Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.

V. Agapitov Alfred – ślusarz – Teleskop Kostrzyn n/O

VI. Rosiński Sebastian – mechanik pojazdów samochodowych –
PPHU Moto Kord Gorzów Wlkp.

 

Komisja sędziowska w składzie:

 

Stanisław Koleśnik – Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.

Jerzy Łaboński – Nadinspektor Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze

Ireneusz Pawlik – Nadinspektor PIP Kierownik Oddziału w Gorzowie Wlkp.

Paulina Domańska – Starszy Specjalista Wydziału Strategii Edukacji Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.