Fundusz Małych Projektów

14 lipca 2022 r. we Frankfurcie nad Odrą ramach realizacji projektu „Polsko-niemiecka współpraca Izb Rzemieślniczych na przykładzie Gorzowa Wlkp. i Frankfurtu nad Odrą“ nr: 611/21. odbyło się spotkanie Izb Rzemieślniczych; HWK-Bildungszentrum z Frankfurtu nad Odrą i Lubuskiej Izby Rzemieślniczej z Gorzowa Wlkp.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów (FMP) Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburg – Polska 2014-2020. Celem spotkania była intensyfikacja współpracy, praktyczna wymiana i lepsze nawiązywanie kontaktów. W spotkaniu uczestniczyło 26 osób pracujących w i dla  rzemiosła.

Aktywnie dyskutowało o wpływie bieżących wydarzeń na sytuację gospodarczą i przyszłość Izb, cechów i przedsiębiorstw. Uczestnicy przedstawili m.in. swoje obszary działalności, projekty i doświadczenia oraz przedstawili problemy i przeszkody.

W ramach wspólnego projektu planowany jest regularny, długoterminowy kontakt i wymiana między przedstawicielami stowarzyszeń branżowych i firm przygranicznych.

Do zobaczenia wkrótce.

W sobotę 20.08.2022 r. w ramach dotacji Interregu VA z Funduszu Małych Projektów w siedzibie Lubuskiej Izby Rzemieślniczej przy ul. Drzymały 11 odbyło się spotkanie przedstawicieli Izb rzemieślniczych z Gorzowa Wlkp. oraz Frankfurtu nad Odrą dotyczące realizacji projektu pt. „Polsko – Niemiecka współpraca Izb Rzemieślniczych na przykładzie Gorzowa Wlkp. oraz Frankfurtu nad Odrą”.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń między prezesami, dyrektorami i pracownikami Izb oraz zakładami rzemieślniczymi w celu polepszenia polsko- niemieckiej współpracy w terenie przygranicznym.Na spotkaniu poruszono m.in. temat problemu organizacji kształcenia w związku z pandemią COVID 19, organizacja pracy zdalnej w firmach w czasie pracy hybrydowej i zdalnej oraz problemem odpływania młodzieży z kształcenia zawodowego, identyfikacji nowych obszarów współpracy w ramach partnerstwa Izb rzemieślniczych doradztwa zawodowego ukierunkowanego na kształcenie dualne.

Po spotkaniu w Izbie uczestnicy wizytowali w Piekarni Bogdaniec Leszka Wojtkowiaka oraz wzięli udział w uroczystościach Lubuskiego Święta Chleba, którego współorganizatorem była Lubuska Izba Rzemieślnicza w Gorzowie Wlkp.

Lubuska Izba RzemieślniczaHandwerkskammer Frankfurt Oder – Region OstbrandenburgEuroregion PRO EUROPA VIADRINA

W czwartek 13.10.2022 r. w ramach dotacji Interregu VA z Funduszu Małych Projektów w siedzibie Lubuskiej Izby Rzemieślniczej przy ul. Drzymały 11 odbyło się spotkanie przedstawicieli Izb rzemieślniczych z Gorzowa Wlkp. oraz Frankfurtu nad Odrą dotyczące realizacji projektu pt. „Polsko – Niemiecka współpraca Izb Rzemieślniczych na przykładzie Gorzowa Wlkp. oraz Frankfurtu nad Odrą”. Tematem przewodnim była identyfikacja nowych obszarów współpracy pomiędzy Izbami z Gorzowa Wlkp. i Frankfurtu nad Odrą. Przedstawiciele naszej Izby mieli okazję zwiedzić Ośrodek Kształcenia w Hennickendorf. Podpisano List Intencyjny, w którym strony wyrażają zamiar rozszerzenia i wzmocnienia istniejących już kontaktów w celu zacieśniania współpracy rzemieślników Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą oraz Lubuskiej Izby Rzemieślniczej na terenie Euro Regionu Pro Europa Viadrina na rzecz gorzowskiego oraz wschodnio-brandenburskiego rynku edukacyjnego.

Intencją sygnatariuszy jest wspieranie szeroko rozumianego sektora edukacji zawodowej, tak by lepiej odpowiadał na potrzeby lokalnego rynku pracy.

Stworzenie sieci współpracy pozwoli na efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, szkół zawodowych, i instytucji.