Egzaminy

Informacje umieszczone na stronie Lubuska Izba Rzemieślnicza w Gorzowie Wlkp., dotyczące przeprowadzanych egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza, odnoszą się wyłącznie do egzaminów przeprowadzanych przez Izbę gorzowską.

Informacje o pozostałych zawodach, niewymienionych na stronie Izby gorzowskiej, umieszczone są na stronie Związku Rzemiosła Polskiego.

Egzaminy czeladnicze Egzaminy mistrzowskie Egzaminy sprawdzające – wkrótce