Fachowiec z zawodem.

Fachowiec z zawodem.

Gdzie ci fachowcy – zawód wyuczony i fach w ręku.

 

Gimnazjum udało się szczęśliwie ukończyć i co dalej? Takie pytanie zadają sobie młodzi ludzie. Jeśli mają pomysł na siebie to odpowiedź nie będzie bardzo zaskakująca i zarazem odkrywcza. Pomocni w wyborze dalszej drogi życia powinni być rodzice, opiekunowie, mentorzy. Czy zatem i oni wiedzą jak rozwiązać ten problem, i podać swojemu dziecku możliwe rozwiązania? Z tym bywa różnie. Brak wiedzy na temat korzyści wynikających z odpowiedniego wyboru kolejnego poziomu edukacji bywa bardzo zgubny zarówno dla młodego człowieka, jak i ogółu społeczeństwa. A dlaczego taki wniosek? Otóż, dobrze dopasowana szkoła do wymagań, oczekiwań, kwalifikacji oraz umiejętności dorastającego człowieka, skutkuje wykształceniem prawdziwego fachowca  w swojej dziedzinie. W Polsce obecnie bardzo mocno rysuje się sytuacja braku pracowników wykwalifikowanych. Pracowników, których nie ma potrzeby na samym początku współpracy uczyć, prowadzić za rękę.  Pracodawcy oczekują, iż zatrudniony pracownik będzie posiadał już wiedzę oraz umiejętności z zakresu swojej działalności. Owszem naturalną rzeczą jest przyuczenie do konkretnych czynności na danym stanowisku, jednak z reguły wykwalifikowany pracownik – zawodowiec – wie czego się od niego oczekuje i posiada umiejętności do wykonywania zleconych czynności. On po prostu wie. Skąd ma tę wiedzę? System kształcenia dualnego, którego zwolennikiem jest była Pani Minister Edukacji Narodowej, Pani Joanna Kluzik-Rostkowska, daje możliwość zdobycia konkretnego zawodu z doświadczeniem. Jest to kształcenie w najbardziej naturalnym środowisku, czyli u pracodawcy, który jest Mistrzem Szkolącym. Uczy nie tylko wykonywania konkretnych czynności, ale również młodociany pracownik ma możliwość uczestniczenia
w całym procesie działalności gospodarczej. A gdzie zdobyć takie wykształcenie? Nauka zawodu powinna odbywać się w zakładzie, gdzie zdobywa się wiedzę realną, umiejętności oraz doświadczenie. Uzupełnieniem tej wiedzy praktycznej jest kształcenie teoretyczne w Zasadniczej Szkole Zawodowej.  Dramatyczna sytuacja na polskim rynku pracy daje wyraźne znaki, na brak pracowników. Wysokie bezrobocie wśród absolwentów szkół „średnich ogólnych” również wskazuje młodym kierunek. Bazując na stanowisku Ministerstwa Edukacji Narodowej, można stwierdzić, iż obecnie w naszym kraju zapanowała pilna potrzeba kształcenia zawodowego. Wykształcenie zawodowe oraz zdobycie tytułu czeladnika – w zawodach rzemieślniczych – w tej chwili posiada wysoką pozycję. Oczywiście  każdy „zawodowiec” ma otwartą drogę do dalszej edukacji na wyższych poziomach – potwierdzi tym samym swoje wysokie kwalifikacje, stanie się „mistrzem – w swoim fachu”.  A fachowców w Polsce brakuje. To zgodna opinia pracodawców – przedsiębiorców, którzy chcą zatrudniać ludzi z umiejętnościami. To nie wstyd rozpocząć swoją drogę zawodową od nauki w szkole zawodowej – teraz wzbudza to szacunek i uznanie. W ostatnich latach w Polsce „naprodukowano” magistrów „od rzeczy wszelakich”, a mówiąc kolokwialnie – jeśli coś jest do wszystkiego – to jest do niczego. Inżynier, który przeszedł drogę od czeladnika aż do magistra w zawodzie – to wielki skarb. Fachowiec – czeladnik z  doświadczeniem, to diament nieoszlifowany. Zatem młodzieży szanowna polecam zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkół zawodowych, dokonanie rozpoznania wśród pracodawców – oni chętnie odpowiedzą na pytania. A dodatkowo rozmowa z doradcą zawodowym, który pomoże Wam w doborze zawodu, według Waszych predyspozycji, już posiadanych umiejętności oraz osobowości.

Piekarz, kucharz, cukiernik, fryzjer, mechanik samochodowy, lakiernik, blacharz, elektryk, dekarz, murarz, ślusarz ………. i wiele innych …………… to zawód – FACH w ręku.

 

W tym roku swoje kwalifikacje w zawodzie potwierdziło ponad 350 osób – zdobywając tytuł czeladnika w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. Egzamin czeladniczy złożony przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej, ma zasadnicze znaczenie, przede  wszystkim absolwenci oceniani są przez FACHOWCÓW – Mistrzów. Inaczej ujmując to Mistrz – praktyk, który wie jak należy wykonać czynność, będzie oceniał wykonanie zadania przez kandydata na czeladnika.

 

rybkan