Informacyjnie

Ważna informacja podana przez Kuratorium Oświaty

w Gorzowie Wlkp.

http://ko-gorzow.edu.pl/dofinansowanie-pracodawcom-kosztow-ksztalcenia-mlodocianych-pracownikow-w-2018-r/

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

w 2018 r.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego

 

W związku z brakiem podpisania ustawy budżetowej na rok 2018, a co za tym idzie, brakiem zawarcia umowy  pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Wojewodą Lubuskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2018 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia oraz brakiem zawarcia porozumienia pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia w 2018 roku zawiadamiam, że wnioski gmin o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, które wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. w roku 2018, będą rozpatrywane w momencie podpisania ww. porozumienia.