Egzaminy na tytuł czeladnika

Wymagane dokumenty do pobrania Opłaty za egzamin Terminy egzaminów
Pytania egzaminacyjne Standardy wymagań egzaminacyjnych Warunki dopuszczenia do egzaminu

Nowe stawki egzaminy 2023r

Stawki za egzaminy w 2023r. wynoszą:

egzamin mistrzowski 1740,51zł

egzamin czeladniczy 870,25zł

egzamin sprawdzający 310,80zł

Uwaga pracownicy młodociani

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do 28 lutego 2023r.

Wyniki egzaminów czeladniczych uczniów młodocianych zostaną ogłoszone w dniu 31.08.2023 roku. Telefonicznie nie udzielamy informacji odnośnie ocen.

Zapraszamy 31.08.2023r.