Egzaminy na tytuł czeladnika

Wymagane dokumenty do pobrania Opłaty za egzamin Terminy egzaminów
Pytania egzaminacyjne Standardy wymagań egzaminacyjnych Warunki dopuszczenia do egzaminu

Od 15.01.2024r. obowiązują następujące stawki za egzaminy:

Egzamin mistrzowski 1938,94 zł

Egzamin czeladniczy 969,46 zł

Egzamin sprawdzający 346,23 zł

Egzamin poprawkowy
(czeladnik, mistrz) 50 % stawki

Prosimy o dostarczenie świadectw szkolnych – klasy trzecie Szkoły Branżowe I Stopnia

Nowe stawki egzaminy 2023r

Stawki za egzaminy w 2023r. wynoszą:

egzamin mistrzowski 1740,51zł

egzamin czeladniczy 870,25zł

egzamin sprawdzający 310,80zł

Uwaga pracownicy młodociani

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do 29 lutego 2024r.

Wyniki egzaminów czeladniczych uczniów młodocianych zostaną ogłoszone w dniu 02.09.2024 roku. Telefonicznie nie udzielamy informacji odnośnie ocen.

Zapraszamy od 02.09.2024r.