Mikroprzedsiębiorca Roku – konkurs

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Microfinance Centre przy merytorycznym wsparciu Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości oraz dzięki finansowemu wsparciu Citi Foundation. Nagroda przyznawana jest od 2005 roku. W tegorocznej edycji głównym kryterium oceny firm będzie ich nastawienie na zrównoważony rozwój, w szczególności nakierowanie na rozwój i wprowadzanie nowych produktów i usług, przy jednoczesnej odpowiedzialności w stosunku do klientów, pracowników, społeczności lokalnej i postawie proekologicznej.

Celem konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich. Zarówno tych, którzy prowadzą biznes tradycyjny, jak i tworzących nowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne.

W ramach konkursu przyznawana jest nagroda główna – tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku oraz nagrody w trzech kategoriach, w zależności od czasu funkcjonowania firmy.

 • Najmłodsze przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się w kategorii START,
 • firmy “wieku średniego” w kategorii PROGRES,
 • a najstarsze w kategorii SENIOR.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu przyznaje również nagrodę w dwóch kategoriach specjalnych:

 • MŁODY BIZNES, skierowanej do mikroprzedsiębiorców poniżej 30. roku życia
 • KOBIETA MIKROPRZEDSIĘBIORCZYNI, dla przedsiębiorczych kobiet.

Głównym kryterium oceny firm będzie ich nastawienie na zrównoważony rozwój:

 • nakierowanie na rozwój firmy, tendencje wzrostowe, wprowadzanie nowych produktów/usług
 • odpowiedzialność w stosunku do klientów, pracowników, społeczności lokalnej
 • działania proekologiczne

Spośród wszystkich poprawnie wypełnionych zgłoszeń zostanie wybrany zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną w wysokości równowartości 45 000 zł oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2016.

Ponadto nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach: START, PROGRES, SENIOR, MŁODY BIZNES, KOBIETA MIKROPRZEDSIĘBIORCZYNI. Każda z nagrodzonych firm otrzyma 13 000 zł. Kapituła zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Średnioroczne zatrudnienie nie większe niż 10
 • Roczny obrót netto nieprzekraczający 2 mln euro
 • Zgłoszenie do dnia 24.03.2017 r. do godz. 24:00

Wszystkie istotne informacje można znaleźć na stronie https://www.mikroprzedsiebiorca-roku.pl/

 

Zapraszamy do udziału !

Organizatorzy:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Wydział Przedsiębiorczości

Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki

www.lubuskie.trade.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

www.lubuskie.pl

 Projekt „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”, współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.