Doradztwo zawodowe

Informacja 17.02.2022 r. – Doradztwo zawodowe – grupa I – etap I

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla I grupy uczestników projektu. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym odbędą się w terminach podanych w załączniku.

Informacja 17.02.2022 r. – Doradztwo zawodowe – grupa II – etap I

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla II grupy uczestników projektu. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym odbędą się w terminach podanych w załączniku.

Informacja 17.02.2022 r. – Doradztwo zawodowe – grupa I – etap II

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla I grupy uczestników projektu. Kontynuacja indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym – etap II, które odbędą się w terminach podanych w załączniku.

Informacja 17.02.2022 r. – Doradztwo zawodowe – grupa II – etap II

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla II grupy uczestników projektu. Kontynuacja indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym – etap II, które odbędą się w terminach podanych w załączniku.

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla I grupy uczestników projektu. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym odbędą się w terminach podanych w załączniku.
Informacja 03.03.2022 r.

Doradztwo zawodowe – grupa I – etap III,IV

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla II grupy uczestników projektu. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym odbędą się w terminach podanych w załączniku.
Informacja 03.03.2022 r.

Doradztwo zawodowe – grupa II – etap III,IV

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla III grupy uczestników projektu. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym odbędą się w terminach podanych w załączniku.
Informacja 03.03.2022 r. Doradztwo zawodowe (Kadry) – część II grupy etap III i IV, grupa III – etap I,II,III,IV

Informacja z dnia 20 marca 2022r. Harmonogram udzielania wsparcia

Informacja z dnia 22 sierpnia 2022

Harmonogram doradztwo zawodowe

Projekt „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.