Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp, serdecznie zaprasza chętnych kandydatów
do tytułu czeladnika w zawodzie

fryzjer

na KURS przygotowujący do egzaminu czeladniczego,
który odbędzie się w dniu
28 maja 2018 r.

w Domu Rzemiosła w Gorzowie Wlkp, przy ul. Pionierów 1

rozpoczęcie kursu o godzinie 9:00

Zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.

ul. Obotrycka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Opłata za udział w kursie: 50zł/osobę

 

karta zgłoszeniowa uczestnika kursu

WYPEŁNIONE KARTY ZGŁOSZENIOWE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO IZBY !! WRAZ Z DOWODEM OPŁATY do dnia 20 maja 2018 r.