Konkurs BHP 2016

 BHP 2014 470

W dniu 21.04.2016 r. odbędzie się etap regionalny XVI edycji Ogólnopolskiego konkursu wiedzy z zakresu BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pod hasłem „Bezpiecznie od startu”.

Konkurs BHP odbywa się na trzech poziomach. Celem każdego z nich jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Cel ten jest od wielu lat skutecznie realizowany, ponieważ zauważalny jest rokroczny wzrost zainteresowania konkursem.

Etapy

1. Etap podstawowy – konkurs organizują i przeprowadzają cechy przy współpracy z zasadniczymi szkołami zawodowymi i właściwymi inspektorami bhp. Konkurs przeprowadzony zostanie najpóźniej do dnia 11.04.2016 roku w siedzibie wskazanej przez organizatora konkursu.

2. Etap regionalny – konkurs  organizują i przeprowadzają: Komisje powołane przez Izby Rzemieślnicze w porozumieniu z Okręgowymi Inspektoratem Pracy.  Konkurs  przeprowadzony zostanie 21.04.2016 roku, o godzinie 11:00 w siedzibie Izby gorzowskiej.

3. Etap ogólnokrajowy – Konkurs organizują i przeprowadzają: Związek Rzemiosła Polskiego i Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy. Partnerami Konkursu są: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 19.05.2016 roku (czwartek) w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego.

Uczestnicy

Do udziału w konkursie mogą przystąpić pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu oraz uczniowie odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych. Do etapu regionalnego przystępują kandydaci zgłoszeni przez cechy, stanowiący dwuosobowe zespoły cechowe. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń z cechów najpóźniej do 11.04.2016 r., na adres [email protected] oraz listownie na adres Izby

Zwycięzcy etapu regionalnego wezmą udział w etapie ogólnokrajowym.

Przebieg

Uczestnicy odpowiadają na pisemne pytania testowe z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Sześciu uczestników, którzy przejdą do ścisłego finału, odpowiadają na pytania ustne. O wygranej decyduje ilość zdobytych punktów. Oprócz reprezentowania izby na etapie ogólnokrajowym, zwycięzcy otrzymują dyplomy i cenne nagrody rzeczowe.

W skrócie:

  • Konkurs posiada trzy etapy – podstawowy, regionalny i ogólnokrajowy.
  • Etap regionalny odbędzie się w czwartek, 21 kwietnia 2016 r. o godzinie 11:00 w sali Domu Rzemiosła, przy ul. Pionierów 1.
  • Formalnym zgłoszeniem kandydata do Konkursu na etapie regionalnym jest Karta Zgłoszeniowa, wysłana do 11.04.2016 r.przez cech elektronicznie na adres [email protected] ,oraz listownie na adres Izby
  • Prawo uczestnictwa posiadają pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu oraz uczniowie odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych.

Zachęcamy wszystkich młodocianych do wzięcia udziału w konkursie aby w myśl zasady „uczę się zawodu i pracuje bezpiecznie” poszerzać swoją wiedzę z zakresu BHP. Uczestnikom życzymy powodzenia!

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin XVI Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych
  2. Karta Zgłoszeniowa na etap regionalny organizowany w Izbie
  3. Bank pytań