O nas

Lubuska Izba Rzemieślnicza w Gorzowie Wlkp.

Napierała Wacław – Prezes Izby                             [email protected]
Mazur Karol – Dyrektor Izby                                  [email protected]

Dział samorządowo-organizacyjny

Hoffmann Izabela – Specjalista do spraw samorządowo-organizacyjnych [email protected]
[email protected]

Dział oświaty zawodowej

Klucznik-Chmielecka Alina  – Specjalista do spraw oświaty zawodowej [email protected]
Natalia Nowak – Specjalista do spraw oświaty zawodowej [email protected]

Dział finansowo-księgowy

Drzewiecki Wojciech – Księgowy [email protected]

Dział Projektowy

Małgorzata Pruszkowska-Kierownik projektu                [email protected]