Projekt „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 

LUBUSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA W GORZOWIE WLKP. ZAPRASZA DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE „MŁODZI Z POWER-em DO ZATRUDNIENIA” nr  POWR.01.02.01-08-0007/21-00

Wybierz zawód, którego chciałbyś się nauczyć i przyjdź do nas:

– brukarz

– betoniarz- zbrojarz

– blacharz

– blacharz samochodowy

– cukiernik

– elektromechanik

– elektromechanik pojazdów samochodowych

– elektryk

– fryzjer

– glazurnik

– kosmetyczka

– kucharz

– lakiernik samochodowy

– malarz-tapeciarz

– mechanik pojazdów samochodowych

– monter elektronik

– monter sieci i instalacji sanitarnych

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

– murarz

– murarz-tynkarz

– operator obrabiarek skrawających

– piekarz

– stolarz

– wizażystka-stylistka

– i inne zgodnie z opracowanym IPD.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.12.2021 r. – 30.04.2023 r.

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymanie przez osoby młode do 29 roku życia (80 osób: 55K/25M – tym 4 ON),w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu województwa lubuskiego

Kto może wziąć udział:

 • wiek 15 – 29 lat,
 • osoba bierna zawodowo/bezrobotna niezarejestrowana w powiatowych urzędach pracy,
 • osoba, która utraciła zatrudnienie po 01.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19,
 • zamieszkanie na terenie woj. lubuskiego,
 • niskie kwalifikacje i/lub opiekuje się dziećmi i/lub osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • bycie osobą w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobieta, osoba z niepełnosprawnościami, 

OFEROWANE WSPARCIE:

 • psychologa i doradcy zawodowego,
 • kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym i materiałami szkoleniowymi,
 • staż zawodowy ze stypendium stażowym i materiałami szkoleniowymi,
 • pośrednictwo pracy,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osoba zależną,
 • możliwość zatrudnienia u pracodawcy po ukończeniu stażu.

Biuro projektu:

ul. Drzymały 11, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 95 733 00 10, 798 299 935

e-mail: [email protected],  [email protected]

Materiały do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny, oświadczenia

Umowa uczestnictwa w projekcie

US-7 Wniosek o zaświadczenie z ZUS