Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs skierowany jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu.  Ukończenie kursu uprawnia do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu w oparciu…

Read Article →