Organy samorządowe

Zarząd Lubuskiej Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp.


Prezes Izby – Napierała Wacław

Zastępca Prezesa – Idzior Włodzimierz

Zastępca Prezesa – Małgorzata Torzewska-Szczebiot

Zastępca Prezesa – Jeziorski Paweł

Sekretarz Zarządu – Łysakowska Janina

Członek Zarządu  – Domaszewicz Paweł

Członek Zarządu – Woźny Hieronim

Członek Zarządu – Juszkiewicz Grzegorz

Członek Zarządu- Andrzej Poniński


Komisja Rewizyjna

Jazłowiecki Mirosław-Przewodniczący Komisji

Mąka Tadeusz-Sekretarz

Bak Krzysztof-Członek 

Chmielewski Maciej-Członek


Rzemieślniczy Sąd Odwoławczy

Napierała Mateusz-Przewodniczący Komisji

Matuszczak Wiesław-Członek 

Nowicki Piotr-Członek 

Podsiadła Anna- Sekretarz

Jeziorski Marek-Członek