Organy samorządowe

Zarząd Lubuskiej Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp.


Prezes Izby – Napierała Wacław

Zastępca Prezesa – Idzior Włodzimierz

Zastępca Prezesa – Małgorzata Torzewska-Szczebiot

Zastępca Prezesa – Jeziorski Paweł

Sekretarz – Łysakowska Janina

Członek Zarządu  – Domaszewicz Paweł

Członek Zarządu – Woźny Hieronim

Członek Zarządu – Nawrot Eugeniusz

Członek Zarządu – Sempowicz Piotr


Komisja Rewizyjna

Jazłowiecki Mirosław

Bak Krzysztof

Chmielewski Maciej

Mąka Tadeusz

Mięki Ryszard


Rzemieślniczy Sąd Odwoławczy

Matuszczak Wiesław

Nowicki Piotr

Podsiadła Anna

Jeziorski Marek

Napierała Mateusz