Pośrednictwo pracy

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla I grupy uczestników projektu. Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy odbędą się w terminach podanych w załączniku.
Informacja 03.03.2022 r. – pośrednictwo pracy – grupa I – etap I,II,III,IV
Informacja 03.03.2022 r. – pośrednictwo pracy – grupa II– etap I,II,III,IV
Informacja 03.03.2022 r. – pośrednictwo pracy – grupa III– etap I,II,III,IV

Za okres: 01.09.2022 r. do 18.09.2022 r.  
Prowadząca: Pośrednik pracy-Alina Klucznik-Chmielecka  
Za okres: 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r.
Prowadząca: Pośrednik pracy-Alina Klucznik-Chmielecka

Za okres: 01.03.2023 r. do 10.03.2023 r.
Prowadząca: Pośrednik pracy-Alina Klucznik-Chmielecka

Pośrednictwo pracy 2023-03-04

Za okres: 25.03.2023r.  
Prowadząca: Pośrednik pracy-Alina Klucznik-Chmielecka  
POŚREDNICTWO PRACY -Harmonogram
Za okres:01.06-30.06.2023 Prowadząca: ALINA KLUCZNIK-CHMIELECKA