Pośrednictwo pracy

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla I grupy uczestników projektu. Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy odbędą się w terminach podanych w załączniku.
Informacja 03.03.2022 r. – pośrednictwo pracy – grupa I – etap I,II,III,IV
Informacja 03.03.2022 r. – pośrednictwo pracy – grupa II– etap I,II,III,IV
Informacja 03.03.2022 r. – pośrednictwo pracy – grupa III– etap I,II,III,IV