Nowa umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Nowa umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w lipcu 2018 r. przekazał Izbom uaktualniony  wzorcowy formularz druku „Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego” wykorzystywany w procesie zawierania przez rzemieślników umów z młodocianymi pracownikami.

Formularz został przekazany Cechom regionalnym, sprawującym nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Zmiany w formularzu dotyczyły aktualizacji podstawy prawnej. Jednocześnie zwracamy uwagę, aby przy zawieraniu umów o pracę z młodocianymi stosować aktualny wzór umowy – nie aktulany może budzić wątpliwości co do ważności zawartej umowy.

Aktualny formularz druku