Pytania egzaminacyjne

Pytania egzaminacyjne

W nadchodzącej sesji egzaminacyjnej 2015 wykorzystane zostaną nowe poradniki egzaminacyjne w poszczególnych zawodach.

Obecnie można pobrać poradniki egzaminacyjne dla kandydatów na tytuły czeladnika w zawodach Fryzjer, Mechanik Pojazdów samochodowych, Ślusarz.

Prosimy o bieżące sprawdzanie zakładki Pytania egzaminacyjne. Poradniki będą regularnie uzupełniane przez Izbę.