Egzaminy na tytuły mistrza i czeladnika w rzemiośle KUCHARZ

Egzaminy na tytuły mistrza i czeladnika w rzemiośle KUCHARZ

W dniu 17 grudnia 2015 r. Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego przyjął Uchwałę Nr 15 w sprawie ustalenia standardów na egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski, przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Ustalenie standardów związane jest ze zmianą ustawy o rzemiośle, która została ogłoszona w dniu 4 listopada 2015 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1782. Nowelizacja ustawy spowodowała, że do definicji „rzemiosła” pozyskano działalność gastronomiczną, co porządkuje kwestię zawodu „kucharz” w zakresie szkolenia oraz egzaminowania kandydatów na tytuły czeladnika i mistrza w tym zawodzie.

Standardy uwzględniane są w ramach przygotowania zadań egzaminacyjnych do etapu praktycznego i etapu teoretycznego egzaminu. Zostały skonstruowane zgodnie z wytycznymi pracodawców rzemieślników oraz środowiskiem pracodawców reprezentowanych przez organizacje rzemiosła.

Standardy wymagań egzaminacyjnych wszystkich zawodów dostępne są na stronie ZRP (więcej…) oraz na stronie Izby gorzowskiej, w zakładkach:

Zainteresowanych egzaminami prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.