KURS przygotowujący do egzaminu czeladniczego

KURS przygotowujący do egzaminu czeladniczego

W dniu 28 maja 2018 r. odbył się kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer.

Wszystkim uczestniczkom dziękujemy za zaangażowanie, aktywny udział podczas wykonywania ćwiczeń oraz za uwagę.

Podczas kursu uczestniczki miały możliwość przećwiczyć pod okiem specjalistek – mistrzyń fryzjerstwa – zadania egzaminacyjne, które to stanowią podstawę pracy fryzjera. Efekty ich pracy są rokujące – teraz tylko ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć- a efekt będzie zadowalający dla wszystkich.

Założeniem kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego, było również zapoznanie uczestniczek z procedurami na egzaminie teoretycznym, sposób oceniania (skala ocen), zapoznanie się z formą egzaminu teoretycznego pisemnego oraz ustnego.


Osoby, które są chętne do wzięcia udziału w KURSIE PRZYGOTOWUJĄCYM DO EGZAMINU CZELADNICZEGO W ZAWODZIE FRYZJER prosimy o nadesłanie do dnia 18 czerwca zgłoszeń –  warunkiem przeprowadzenia kolejnego Kursu jest minimalna ilość zgłoszeń – 10 osób. Po otrzymaniu kart zgłoszeniowych zostanie ustalony  dokładny termin kolejnego kursu.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres Izby pocztą tradycyjną : Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp ul. Obotrycka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

lub e-mailowo na adres [email protected]

karta zgłoszeniowa uczestnika kursu


Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp, serdecznie zaprasza chętnych kandydatów
do tytułu czeladnika w zawodzie

FRYZJER

na KURS przygotowujący do egzaminu czeladniczego,
który odbędzie się w dniu

28 maja  2018 r.

w Domu Rzemiosła w Gorzowie Wlkp, przy ul. Pionierów 1

rozpoczęcie kursu o godzinie 9:00

Zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.

ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Zgłoszenia na kurs należy przesyłać drogą e-mailową na adres [email protected]
do dnia 20 maja 2018 r. wraz z dowodem opłaty za kurs.

Opłata za udział w kursie: 50zł/osobę