Kurs pedagogiczny 2015

kurs pedagogiczny

Zgłoś się na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i podnieś swoja pozycję na rynku pracy. Kurs pedagogiczny na instruktorów praktycznej nauki zawodu jest uzupełnieniem posiadanych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie kursu umożliwia przyjmowanie uczniów na praktyczną naukę zawodu.

Pierwsze spotkanie w ramach przeprowadzanego kursu pedagogicznego odbędzie się 28 maja 2015 r. o godzinie 16:00. Szczegóły zostaną ustalone  w uzgodnieniu z uczestnikami kursu na pierwszych  zajęciach.


Zajęcia edukacyjne wchodzące w zakres kursu

L.p. Nazwa zajęć edukacyjnych Wymiar godzin zajęć edukacyjnych
1 Pedagogika 15
2 Psychologia 15
3 Metodyka 40
4 Praktyka pedagogiczna 10
Ogółem 80
Druk zgłoszenia:
Zgłoszenie udziału w kursie pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.