Pytania egzaminacyjne piekarz

Pytania egzaminacyjne piekarz

Od sesji egzaminacyjnej 2015 obowiązują nowe poradniki egzaminacyjne w poszczególnych zawodach.

Dostępne poradniki egzaminacyjne dla kandydatów na tytuły czeladnika w zawodach Fryzjer, Mechanik Pojazdów samochodowych, Ślusarz, zostały uzupełnione o poradnik w zawodzie Piekarz.

Przypominamy, że egzamin w sesji egzaminacyjnej 2016 w zawodzie Piekarz odbędzie się 08 sierpnia o godzinie 8:00.

Prosimy o bieżące sprawdzanie zakładki Pytania egzaminacyjne. Poradniki będą uzupełniane przez Izbę.