Projekt „Uprawnienia Instalatora OZE”

Projekt
IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCÓW
ul. Obotrycka 8 66 – 400 Gorzów Wlkp. skrytka pocztowa 112
tel. (095) 720 60 77, (095) 720 77 60, tel./fax. (095) 722 36 68
www.irgorzow.pl e-mail: [email protected]

 w ramach Programu Operacyjnego “KAPITAŁ LUDZKI”

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 r e a l i z u j e projekt, pt.:
„UPRAWNIENIA INSTALATORA OZE”

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. zaprasza do udziału w szkoleniach przygotowujących do uprawnień certyfikowanego instalatora:

 • systemów fotowoltaicznych
 • kotłów i pieców na biomasę
 • pomp ciepła
 • słonecznych systemów grzewczych

Do bezpłatnego udziału w projekcie zapraszamy:

 1. Właścicieli oraz pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży budowlanej lub energetycznej,
 2. Osoby pracujące w jednostce organizacyjnej na obszarze województwa lubuskiego.
 3. Osoby posiadające wykształcenie minimum zawodowe lub z trzyletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie instalowania/modernizacji urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych.

Aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych będzie odbywać się będzie poprzez szkolenia w zakresie:

 • BHP,
 • racjonalna gospodarka nośnikami energii,
 • rysunek techniczny,
 • źródła i rodzaje prądu elektrycznego,
 • Technologia wykonania i logistyka robót instalacyjnych, Instalacje wodne, grzewcze, gazowe, kanalizacyjne, wentylacyjne, elektryczne,
 • Budowa, zasada działania modułów fotowoltaicznych (dla instalatora systemów fotowoltaicznych),
 • Mechanika cieczy, proces spalania (dla instalatora kotłów i pieców na biomasę),
 • Budowa, zasada działania instalacji grzewczych z pompami ciepła (dla instalatorów słonecznych systemów grzewczych)
Zainteresowane osoby uczestnictwem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do Biura Projektu:

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
ul. Obotrycka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. (2 piętro)
tel. 95 7207760; fax. 95 7223668
www.irgorzow.pl
e-mail: [email protected]

Archives by category

Archives by month