Cech Rzemiosła i Przedsiębiorców w Strzelcach Krajeńskich

Zarząd Cechu

Koleśnik Stanisław

Dane teleadresowe

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorców
w Strzelcach Krajeńskich
ul. T. Kościuszki 29
66-500 Strzelce Krajeńskie