Cech Rzemiosł Różnych w Myśliborzu

Cech Rzemiosł Różnych
w Myśliborzu
ul. Weterynaryjna  25
74-300 Myślibórz

Skład Zarządu Cechu w Myśliborzu:

Starszy Cechu – Mirosław Jazłowiecki

Podstarsza Cechu – Janina Łysakowska

Podstarszy Cechu – Bogusław Gątarek

Sekretarz – Stanisław Gontarz

Skarbnik Cechu – Sławomir Korba

Tel. kontaktowy do biura cechu Halina Listosz

95 747 26 56, kom.726 500 270

Biuro czynne w dniach: wtorek i piątek 08:00 – 13:00

adres mailowy: [email protected]

strona internetowa https://www.cechmysliborz.pl/