Terminy egzaminów

Najbliższe terminy egzaminów

Terminy podane w harmonogramie, szczególnie w przypadku etapów praktycznych, są wyłącznie orientacyjne. Izba wysyła do ucznia i pracodawcy zawiadomienie o dokładnym terminie i miejscu egzaminu listownie. Izba zastrzega sobie prawo do zmian poniżej wypisanych terminów. Prosimy o kontakt z Izbą przed samodzielnym wysłaniem ucznia na egzamin.

 

ZAWÓD EGZAMIN PRAKTYCZNY EGZAMIN TEORETYCZNY UWAGI
FRYZJER
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ŚLUSARZ 22.03.2018 23.03.2018 poprawki
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
CUKIERNIK
PIEKARZ
STOLARZ
MURARZ-TYNKARZ
CIEŚLA
DEKARZ
MALARZ-TAPECIARZ
MONTER ZABUDOWY
I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
ELEKTRYK
BLACHARZ SAMOCHODOWY
LAKIERNIK SAMOCHODOWY
LAKIERNIK
MONTER SIECI INSTALACJI  I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
KUCHARZ
TERMINY EGZAMINÓW DLA WYMIENIONYCH ZAWODÓW W HARMONOGRAMIE BĘDĄ USTALANE INDYWIDUALNIE WRAZ Z CZŁONKAMI KOMISJI EGZAMINACYJNEJ.
WEZWANIA NA EGZAMIN PRAKTYCZNY BĘDĄ PROWADZONE WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU WRAZ Z DOŁĄCZONYM POTWIERDZENIEM OPŁATY ZA EGZAMIN.
IZBA MUSI MIEĆ MOŻLIWOŚĆ POWIADOMIENIA KANDYDATÓW
Z DWUTYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM!!!
IZBA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W TERMINACH EGZAMINÓW.

IZBA WYSYŁA DO UCZNIA I PRACODAWCY ZAWIADOMIENIE O DOKŁADNYM TERMINIE I MIEJSCU EGZAMINU – LISTOWNIE, NA ADRES PODANY WE WNIOSKU.U PRAKTYCZNEGO – SĄ WYŁĄCZNIE ORIENTACYJNE.