Cech Rzemiosł Różnych w Myśliborzu

Cech Rzemiosł Różnych
w Myśliborzu
ul. Weterynaryjna  25
74-300 Myślibórz

tel:
(95) 747 26 56
czyny w dniach: wtorek i piątek 10:00 – 12:30