Materiały do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny, oświadczenia

Umowa uczestnictwa w projekcie

US-7 Wniosek o zaświadczenie z ZUS

Projekt „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.