KURS przygotowujący do egzaminu czeladniczego

KURS przygotowujący do egzaminu czeladniczego

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp, serdecznie zaprasza chętnych kandydatów
do tytułu czeladnika w zawodzie fryzjer

na KURS przygotowujący do egzaminu czeladniczego,
który odbędzie się w dniu
20 czerwca 2017 r.

w Domu Rzemiosła w Gorzowie Wlkp, przy ul. Pionierów 1

rozpoczęcie kursu o godzinie 8:00

Zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.

ul. Obotrycka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Opłata za udział w kursie: 50zł/osobę