KURS przygotowujący do egzaminu czeladniczego

KURS przygotowujący do egzaminu czeladniczego

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp, serdecznie zaprasza chętnych kandydatów
do tytułu czeladnika w zawodzie

FRYZJER

na KURS przygotowujący do egzaminu czeladniczego,
który odbędzie się w dniu

28 maja  2018 r.

w Domu Rzemiosła w Gorzowie Wlkp, przy ul. Pionierów 1

rozpoczęcie kursu o godzinie 9:00

Zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.

ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Zgłoszenia na kurs należy przesyłać drogą e-mailową na adres [email protected]
do dnia 20 maja 2018 r.

Opłata za udział w kursie: 50zł/osobę