Dokumenty

Dokumenty do pobrania, związane z zatrudnianiem młodocianych pracowników na praktyczną naukę zawodu

1. umowa z młodocianym

2.