Pytania egzaminacyjne

Pytania egzaminacyjne

W nadchodzącej sesji egzaminacyjnej 2015 wykorzystane zostaną nowe poradniki egzaminacyjne w poszczególnych zawodach. Obecnie można pobrać poradniki egzaminacyjne dla kandydatów na tytuły czeladnika w zawodach…

Czytaj Wpis →